Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Naš život liči na voz u pokretu, koji se kreće po stalnim šinama naših mehaničkih, krutih navika neke beskorisne i površne egzistencije
VOPUS | Gnoza arrow Rečnici

Kabiri (Osam) (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z


Kabiri (Osam)
Osam Kabira- Semitska inefabilna (neizreciva, neopisiva) Božanstva čiji se kult potom preneo kod Grka i Rimljana, čiji se specijalni centar nalazi na Samotrakiji. Ovi Sveti Bogovi smatrani su kao sinovi Hefaistosa ili Vulkana i lepe ćerke Proteusove, pojavlju se kao rođeni iz Sakralne Vatre koja se razvija i odvija u dubini Zemlje.
Osam Kabira- Gnostičke Postavke najavljuju da su ovih Osam Kabira Guverneri Prirode, generatori vitalnih događaja, regulatori svih fundamentalnih aktivnosti planetarnog organizma na kom živimo. Zakonom Suprotnosti (kontrara), Osam Antiteza su njihove fatalne senke, Osam Antiteza, nalaze se u Konjuraciji Sedmice.
 

 


Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z