Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Teško čoveku koji se izjednačuje sa pameću, zato što gubi Intimnog i završiće u Provaliji
VOPUS | Gnoza arrow Rečnici

Hadit (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z


Hadit
 Hadit- Ime sa kojim su Egipćani definisali Trećeg Logosa, sakralnog Svetog Duha. Ponekad se Hadit manifestuje u ženskom obliku, onda je Krilata Zmija, Boginja Verbuma, a u drugim slučajevima se pojavljuje pod muškim aspektom i u ovom slučaju je muž i savršen komplemanat za NUT (Božansku Majku).
 
 
 

 


Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z