Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Analizirajte sve ljudske greške, pa ćete videti da se oslanjaju na želje
VOPUS | Gnoza arrow Rečnici

Hristificirani (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z


Hristificirani
Stari simbol za Hristosa Hristificirani – Inicijati koji su inkarnirali Moć Drugog Logosa, Hristosa. Kod Kineza je Fu-Hi; kod Meksikanaca, u antikvitetu, Hristos je bio Kecalkuatl (Quetzalcoatl); kod Japanaca, Amida; za Severnjake, Odin, Wotan i Beleno. Krishna u milenijumskoj Indiji; kod Grka je bio Zevs i kod Rimljana Jupiter i Apolo, Moise, Pitagora, Isus Hristos, Zoroastru, Koa Feng, Mohamed, Pavle iz Tarsa, Dante Aligheri, Helena Petrovna Blavatsky. U starom faraonskom Egiptu jeste Osiris, itd.
Slova P (simbol za Piros, na grčkom: vatra) i X (simbol krsta) stvaraju Hijeroglif koji simboliše proizvodnju Sakralne Vatre.
 
 

 


Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z