Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Mišljenje koje imamo o Istini, bilo koliko da je ono poštovano, svakako nije Istina
VOPUS | Gnoza arrow Rečnici

Hapi (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z


Hapi
(Hápi)- Jedan od četvorice Horusovih (Aurus) sinova koji pomaže i čuva Osirisa, a ekstenzijom pokojnika i njegove unutrice (viscere). Posuda "canop" (kanop) čiji je poklopac imao oblik majmunove glave, bio je u relaciji sa Hapi; ovaj sakralni sud sadržavao je pluća onog koji je napustio trodimenzijski svet.

 

 


 


Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z