Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Teško čoveku koji se izjednačuje sa pameću, zato što gubi Intimnog i završiće u Provaliji
VOPUS | Gnoza arrow Rečnici

Hathor (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z


Hathor
Hathor(Hatór) Boginja čije ime znači «Horus-ova Kuća», jer je ona majka ovog Božanstva. U najarhajčnijem aspektu predstavlja sakralnu kravu sa nebom u svom trbuhu. U ovom izgledu, kreator je univerzuma, iako se smatra da je Boginja Ljubavi, igre i muzike. Najpopularniji način njezinog predstavljanja je u obliku graciozne žene sa kravljim rogovima i ušima ili žensko telo sa kravljom glavom, između čijih rogova je, u obliku lire, postavljen solarni diskos. Zahvaljujući njenoj popularnosti i njenim osobinama, bile su asimilisane većina Boginja Majke Egipta, stižući čak da se poklapaju sa samom ISIS. (Vidi Apis.)
 

 


Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z