Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Moramo naučiti da živimo iz trena u tren. Život je večito sad, večita sadašnjost
VOPUS | Gnoza arrow Rečnici

Hristos ili Chrestos (Gr.) (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z


Hristos ili Chrestos (Gr.)
Chrestos je bio gnostički primitivni oblik Hristosa i koristili su Eschil, Herodot i drugi. Reč „Ichtus ili Ichtys” znači na grčkom riba i koristila se često odnoseći se na Isusa Hristosa, 5 slova iz reči “Ichtus” inicijali su grčke rečenice Iesous Christos Theou Uios Soter, što znači Isus Hristos Spasitelj, Sin Božiji i zato su njegovi učenici, u prvim vekovima hrišćanstva bili često zvani ribe a u katakombama su se nalazile ribe, crtane ili vajane. To je Armija Velike Reči, uvek se u svetovima rađa i razapet je u njima da bi sva bića imala život. Poznat je kao hebrejski Christus, indijski Vishnu, Platonski Logos. Nije individua, već Univerzalni Kosmički Princip, nepersonalan koji treba biti asimiliran od strane svakog čoveka uz pomoč Seksualne Magije. Primili su ovaj Univerzalni Kosmički Princip Isus, Zeus kod Grka; Balder u Edde; Quetzalcoatl kod Asteka; kod Persijanaca je bio Ormuzd; Ahura Mazda, u Vedama jeste Vishnu; kod antičkih Kineza Fu-Hi, itd. Sin Božiji je ušao u Isusa kada je ovaj imao 30 godina.
 

 


Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z