Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Naš život liči na voz u pokretu, koji se kreće po stalnim šinama naših mehaničkih, krutih navika neke beskorisne i površne egzistencije
VOPUS | Gnoza arrow Rečnici

Hermes (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z


Hermes
Hermes/MerkurSin je Zevsa i Maje. Bog je hazarda i bogatstva i vesnik je Bogova u grčkoj mitologiji. Zaštitnik je trgovaca, čuvar puteva i zaštitnik putnika. Mitologija priča da je ubacio štap između dve zmije koje su se borile; ove su se uvile oko štapa stvorivši tako Kaduceus, glavno obeležje ovog Boga. Rimljani su ga identifikovali sa Merkurom, a Egipćani sa Tho-omt.
 
 

 


Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z