Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Čini dobra dela da bi ti se brisali dugovi (pred Božjim sudom)
VOPUS | Gnoza

Intelekt (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z


Intelekt
Dolazi od latinskih reči „Inter” i „Lectum” lektira, knjiga ili informacija dobijenih preko čula itd. To je jedna od najgrubijih sposobnosti Bića. Intelekt treba biti stavljen u slujbu Bića. Mistik bez intelekta nije uspešan zbog manjka intelektualne kulture.
Postoje dve vrste intelekta: senzualni i svesni (dat od Bića).
 

 


Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z