Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Vera je Čista spoznaja, neposredna eksperimentalna mudrost
VOPUS | Gnoza

Imhotep (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z


Imhotep
 ImhotepImhotep (Gospodar Nauka) je bio lekar, arhitekta i glavni savetnik kralja Zosera (pribl. 3150 pre Hr). Predanje potvrđuje da je Imhotep postavio osnove školi za arhitekturu, podigao je najstariji egipatski spomenik koji se sačuvao do današnjih dana, piramida u obliku stepenica iz Sakkaraha.
Imhotep je bio inicijator nauke balsamovanja mrtvih, sa ciljem da im se sačuva telo tokom vekova.
U našim vremenima je bila otkrivena najstarija rasprava o hirurgiji i ova je u vezi sa papirusom Smith, na kom se opisuju razne vrste hirurških zahvata i smatra se da ovi predstavljaju kompilaciju hirurških procedura obavljenih od strane Imhotepa.
 

 


Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z