Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Naš život liči na voz u pokretu, koji se kreće po stalnim šinama naših mehaničkih, krutih navika neke beskorisne i površne egzistencije
VOPUS | Gnoza

Iod-He-Vau-He (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z


Iod-He-Vau-He
(Jod-He-Vaf-He) To je neizrečen verbum mudraca aleksandrijske škole, božanski tetragramaton (četiri znaka) hebrejskih kabalista; ukrštavanje dvaju principa (phallus-a vertikalnog i cteis-e (yoni) horizontalne) koji formiraju Sveto Četiri (Jehovah biblijski). To su 4 slova Večitog. Iod (muškarac), He (žena), Vau (vatra) He (voda).

 


 


Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z