Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Znanje i razumevanje nisu ista stvar. Prvo od njih pripada umu, drugo pripada srcu
VOPUS | Gnoza arrow Rečnici

Ibis Toth (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z


Ibis Toth
hermes thot.jpgPlaton je informisao prilikom svoje posete u Egiptu: u Egiptu, Bog Toth je u asocijaciji sa pticom ibis (Ibis Toth - egipatski Bog Toth, sa Ibisovom glavom predstavlja sakralnog skribeta bogova.); Toth je promovisao brojeve, geometriju, računanja, astronomiju, literaturu i šah...

 

 
 


Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z