Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Velike realnosti Duha može eksperimentisati samo Svest
VOPUS | Gnoza

Isis (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z


Isis
IsisĆerka Geb-a i Nut, sestra Setha, Neftise i Osirisa, i takođe i supruga ovoga poslednjeg. Kada je Osiris bio ubijen, raskomadan i bačen u Nil, od strane brata Setha, Isis ga ponovo sastavlja, balsamuje i, posle niza magičnih rituala, daje mu «dah života», oživevši ga. (Vidi Osiris: Legenda.) Bila je od najznačajnijih Boginja egipatskog panteona, predstavljena kao žena na tronu na čijoj su glavi dva roga u obliku lire i sunčev diskos među njima. U Donjem Kraljevstvu, asimilacijom sa drugim Boginjama pretvara se u Veliku Univerzalnu Majku, a njen kult se širi po celom Sredozemlju: u Grčkoj kao Demetra, u Rimu kao Junona, itd.
 

 


Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z