Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Bol je rezultat naših loših dela
VOPUS | Gnoza

GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular

 Ovaj rečnik je samo uži uvod u široku Gnostičku spoznaju. Spoznaja, koju ponovo nalazimo u knjigama Samaela Aun Weora, pokriva ukupno iskustvo čovečanstva i prema tome uključuje celokupnu lingvističku i mističku tradiciju čovečanstva: ono što se ne može tačno izraziti na jednom jeziku ili u religijskom kontekstu, moguće je da nađe savršeno značenje na drugom jeziku ili teologiji...

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z


A
Ima 61 izraza u Rečniku.
Strana: 1 2
Izraz Definicija
Asteški kalendar
Astečki kalendar, Solarni kamenSunčev kamen- Monolit koji teži 25 tona i ima prečnik od 3,60m. Nađen je na centralnom trgu u gradu Meksiko 16. Decembra 1760. i izvajali su ga Asteci. Predstavlja Zodijak sa kompletnom istorijom naše Galaksije.
 
 

 
Atanor
 Atanor: to je peć sa srednjovekovnih gravura gde alhemičar peče Sirovinu Velikog Dela. Neki alhemičari su nazvali ovu peć: tronožac tajni. Srednjovekovni alhemičari, pokušavajući da sakriju tajnu seksualne transmutacije, govorili su da peć  treba da radi sa uljem koje se pali sa jednim ili više fitilja, u skladu sa potrebnom temperaturom u radu. Ako ovo prevedemo na pristupačniji jezik, uspeli smo da doznamo, posredstvom reči Majstora Samaela da je Atanor alhemičara njegova supruga ili sveštenica. Alhemičar treba da koristi samo jednu peć za svoje operacije, tj. samo jednu ženu.
Atanor sadrži ulje, tako da je evidentno da nam žena daje svoje energije, koje kada se pomešaju sa našim u aktu sublimacije, da fabrikuju Filozofski Kamen, Intimnog Hristosa, obavijenog i štićenog od To Soma Heliakon. Fitilji čine aluziju na količinu vatre koju koristi gnostičar praktikant Alhemije. Na početku, vatra treba da bude meka...

 


 
Atash
Za Parse (etnički izolovana zajednica poreklom iz Persije) je Behran, Hermesova vatra, starih Nemaca- munja Cibela, Apolova Baklja, Panov Oltarski Plamen, Neugasiva Vatra iz Hrama sa Akropola, Vestina vatra, itd.
 

 
Atman
Atman (Scr.) – Intiman, Chesed. Univerzalni Duh života. Biće sa svoje dve Duše: duhovna (Buddhi) i ljudska (Superiorni Manas ili Tipheret).
 

 
AtonAton,Sunčev diskosAton je u Starom Egiptu bio smatran kao i Bog Ra, Unutrašnje sunce u unutrašnjosti svakoga od nas, koga treba da inkarniramosledeći Put Revolucije Svesti. Iz ovog razloga su se drevni Egipćani klanjali fizičkom Suncu...

 


 
Aum
Rečca sakralna i mistična, fundament svih zvukova, koji potiču iz kosmičke vibracije, korišćena kao simbol Božanstva ili Brahme i ujedno kao mantra. U Orijentu se tvrdi da kombinacija od tri slova: a-u-m,  koja simbolišu tri glavne Vede i Veliko Trimurti. Bila je korišćena od strane Egipćana radi invokacije (dozivanja) Amona. Ekvivalira sa tibetanskim OM i sa hrišćanskom AMIN. V. M. Samael Aun Weor objašnjava da pravilan način izgovaranja ove mantre je AOM.
A predstavlja Vishnu, U predstavlja Shivu, a M Brahmu.
 

 
Autorealizacija (Intimna)
Intimna Autorealizacija (Samo-ostvarenje) Bića. To je harmoničan razvitak svih beskonačnih ljudskih mogućnosti. To je usavršavanje raznih delova Bića. Radi ostvarenja Autorealizacije potrebno je da se učini svesna radnja, obavljena sa maksimalnim strpljenjem, nadnaporima i samožrtvovanjem. To je put Revolucije Svesti, put Velike pobune.
 

 
Avatar(a)

Samael Aun Weor, Avatara Nove Ere VodolijeAVATĀRA: Voluntarna inkarnacija nekog Boga ili Logosa ili nekog sublimnog Bića u ljudskom obliku da bi postao instruktor svetu, ili inicijator neke Nove Ere.

 

 

 


 
Avel
Kainov brat iz Geneze (Postanje) i predstavlja humanu (ljudsku) Dušu. Kain ubija Avela sa magarećom vilicom, koja simboliše prosipanje Hermesove posude, spušta se (propada) sakralna vatra…
 

 
AvestaGlavni sakralni tekstovi Zoroastrizma (Persija).

 


 
Azoth

Ime dato alhemijskom Merkuru od strane pojednih znamenitih "radnika" Velikog Dela, kao što su bili: Basil Valentin, Raimundo Lulio, Arnoldo de Villanueva...

 


 


Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z