Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Moramo osloboditi pamet od svih pretpojmovnih ideja, želja, strahova , mržnji, škola, itd. Sve ove greške usidravaju pamet u spoljna čula
VOPUS | Gnoza arrow Rečnici

BROJEVI (REČNIK SNOVA)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Ć | C | Č | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž


BROJEVI

– Kada neofit percipira jedan broj u oniričkom svetu treba da sebire njagove brojke sve dok ne stigne do broja 22 ili manjeg. Potom, ne zaboravljajući kontekst iskustva i uvek pod svetlošću Kabale, moći će tada da analizira okultno značenje onog broja.

Br.1, Br.2, Br.3, Br.4, Br.5, Br.6, Br.7, Br.8, Br.9, Br.10, Br.11, Br.12, Br.13, Br.14, Br.15, Br.16, Br.17, Br.18, Br.19, Br.20, Br.21, Br.22


 


Svi | A | B | Ć | C | Č | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž