Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Pre uzdizanja potrebno je da se spustiš; svakom usponu prethodi strašno ponižavanje
VOPUS | Gnoza arrow Rečnici

REČNIK SNOVA

Od nepamćenih vremena na čoveka su duboko uticale  tri pojave, koje su tokom istorije bile konstantne, a to su: RAĐANjE, SMRT i SNOVI.
Ali, da bi se pretvorio u istinskog oniromanta, zaista mudrog, devotan ne sme da zaboravi tri stvari: da Pravilno misli, Pravilno oseća i Pravilno dejstvuje. Ako se rukuju one tri vrline, razvitak Bića neće dugo čekati, a ujedno sa njim izviraće kao stvaralački plamen istinska Intuicija: fundamentalna sposobnost za tumačenje snova.
Prisutni opuskul, dakle, nikako ne preti da se pretvori u jedan dogmatski tekst. To je samo nesebičan napor sa ciljem da pruži pomoć ezoteričkom putniku na njegovom putovanju za spoznavanje samoga sebe. Stoji zapisano: „SLAVA BOGA SE SASTOJI U SKRIVANJU NJEGOVIH MISTERIJA, A ČOVEKOVA DA IH RAZOTKRIJE...“ 
Izvor: Knjiga "Onirička Simbologija (Tumačenje snova)", Samael Aun Weor  
Ako ste zainteresovan/a za:
 • tumačenje snova,
 • kako i zašto sanjamo(?),
 • značaj snova,
 • objašnjenja snova,
onda ćete naći vodiča od poverenja u ovom rečniku.
U snovima postoji sadržaj prepun poruka koje traže da odgonetnu enigme koje obavijaju egzistenciju.

Karl Gustav Jung


Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | Ć | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž


L
Ima 28 izraza u Rečniku.
Strana: 1
Izraz Definicija
LABUDICA

– Labudica Kala-Hamsa je živi simbol Svetog Duha.


 
LAĐA

– Brak i Alhemija.


 
LAMPA

Ako pokazuje Put: Hermesova lampa, Mudrost.

– Simbol Necaha.

– Vidi i Svetlost .


 
LANCI

– Predstavljaju karmičke veze koje nas vezuju za život. Tako, na pimer, imamo sledeće:

 • Ako ih vučemo: biti vezan za lanac događaja koji stvaraju Samsaru.

 • Kidati ih: Kidati Rekurencije.


 
LASTA

– Božanska podrška.


 
LAV

– Agent Božanskog Zakona.

– Takođe jeste živi simbol erotičke vatre. Iz ovog duplog značenja lava, proizilazi sledeće:

 • Ako nas napada: Božanski Zakon ima da ponovo vrati od nas, posredstvom bola, stare dugove iz prošlosti. Može da nam pokazuje, takođe, naše instinkte i strasti bez ikakve kontrole.

 • Ako se sa njim igramo: Arhonti Sudbine su na našoj strani. Predstavlja i Seksualnu vatru koja se nalazi pod našom kontrolom.

 • Ako je zelen: početnička Vatra, bez unutrašnjeg razvoja.

 • Ako je crven: Sumpor kompletno pomešan sa Merkurom.

– Ova je životinja, takođe, u vezi sa Zlatom.

Sa dve glave: predstavlja one dve Zemlje, onu Vidljivu i onu Nevidljivu.


 
LAVIRINT

– Moguća je aluzija na stanje opšte konfuzije zbog tovara koji je naš život.

– Može da bude i pokazatelj nekog konkretnog stanja kog smo razumeli i zbog kog smo dezorijentisani.


 
LED

– Simbol ravnodušnosti, apatije i entropije.

– Moguće je da predstavlja i seksualnu hladnoću.


 
LENJIR

Ako nam je dat: poziv na unutrašnju disciplinu.

Ako nas sa njim mere: procenjuju nam se unutrašnje ezoteričke vrednosti.


 
LEOPARD

– Vidi Tigar .


 
LEPEZA

– Veliki Univerzalni Dah Života.


 
LEPTIR

– Duša.

 • Ako se rađa: unutrašnja rađanja u Duši.
 • Ako umire: gubitak vrednosti Duše.

 
LEŠ

– Vidi Smrt .


 
LEŠNIK

– Vidi Seme .


 
LESTVICA

– Duhovni nivoi. Vidi Uzdizanje i Silaženje.


 
LETETI

– Može da predstavlja duhovna uzdizanja.

– Takođe, može da bude reč, ne o nekom simbolu, nego o činjenici da u Astralnom svetu, gde ne postoji Zakon gravitacije, sva tela mogu da levitiraju ili lebde bez teškoće.


 
LIMUN

– Simbol koji definiše ezoteričku disciplinu. To je poziv da budemo oštri sami sa sobom.


 
LISICA

– Predstavlja JA-ovu pamet i lukavstvo.


 
LISICE

– Vidi Lanci .


 
LITICA

– Vidi Provalija .


 
LOKOMOTIVA

– Vidi Voz .


 
LOPOV

– Ego koji je spreman da pokrade energiju onih pet centara.

– Ako smo mi ti koji krademo, trebalo bi da analiziramo šta predstavlja ukradeni predmet.


 
LOPTA

– Lopta Alhemije: Seksualna sila.


 
LOV

– Mentalni nemiri u nama. Podsetimo se da pamet lovi kao i Kajin.

 • Ako sebe vidimo kako lovimo: može da bude poziv da se pretvorimo u lovce svih zveri koje nosimo u svojoj unutrašnjosti.


 
LOVOR

– Poziv na Alhemiju.

–Mogući unutrašnji uspesi.


 
LUK (povrće)

– Simbol duše odevene u svoja Solarna tela (omotači koji je prekrivaju).


 
LUTKE

– Naši lični Psihološki Ja-ovi.


 
LUTRIJA

Ako zarađujemo: karmičke vrednosti koje će kod nas uskoro doći.

– Vidi i Novac .


 


Svi | A | B | Č | Ć | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž