Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Moramo osloboditi pamet od svih pretpojmovnih ideja, želja, strahova , mržnji, škola, itd. Sve ove greške usidravaju pamet u spoljna čula
VOPUS | Gnoza

Broj 21 (BROJEVI)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | B


Broj 21Broj 21

Arkanum br. 21 jeste „Ludak Tarota". Kabalistički zbir nam daje 2 + 1 = 3. U ovom Arkanumu 21 Inicijat treba da se bori protiv onih Triju Izdajnika Hirama Abifa: Demona Želje, Demona Pameti i Demona Zle-Volje.

Nikada nismo bliže da postanemo Demon nego onda kada smo blizu da postanemo Anđeo.

Arkanum br. 21, „Transmutacija", pokazuje činjenicu da treba da transmutiramo. Onaj ko radi za Autorealizaciju, izložen je da čini ludosti.

Kada Alhemičar prospe Hermesovu posudu, pretvara se stvarno u Ludaka Tarota: „Nesmotrenost". Svaki Inicijat koji sebi dopušta  da pada jeste zaista Ludak Tarota.

Arkanum br.21 jeste Poraz i može se predstaviti posredstvom obrnute petokrake zvezde koja predstavlja Crnu magiju.

U Arkanumu 21 OPASNOST je predstavljena upravo putem Krokodila. Udaljiti se sa Puta jeste Ludilo, greška.

 
 


Svi | B