Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Vera je Čista spoznaja, neposredna eksperimentalna mudrost
VOPUS | Gnoza

REČNIK SNOVA

Od nepamćenih vremena na čoveka su duboko uticale  tri pojave, koje su tokom istorije bile konstantne, a to su: RAĐANjE, SMRT i SNOVI.
Ali, da bi se pretvorio u istinskog oniromanta, zaista mudrog, devotan ne sme da zaboravi tri stvari: da Pravilno misli, Pravilno oseća i Pravilno dejstvuje. Ako se rukuju one tri vrline, razvitak Bića neće dugo čekati, a ujedno sa njim izviraće kao stvaralački plamen istinska Intuicija: fundamentalna sposobnost za tumačenje snova.
Prisutni opuskul, dakle, nikako ne preti da se pretvori u jedan dogmatski tekst. To je samo nesebičan napor sa ciljem da pruži pomoć ezoteričkom putniku na njegovom putovanju za spoznavanje samoga sebe. Stoji zapisano: „SLAVA BOGA SE SASTOJI U SKRIVANJU NJEGOVIH MISTERIJA, A ČOVEKOVA DA IH RAZOTKRIJE...“ 
Izvor: Knjiga "Onirička Simbologija (Tumačenje snova)", Samael Aun Weor  
Ako ste zainteresovan/a za:
  • tumačenje snova,
  • kako i zašto sanjamo(?),
  • značaj snova,
  • objašnjenja snova,
onda ćete naći vodiča od poverenja u ovom rečniku.
U snovima postoji sadržaj prepun poruka koje traže da odgonetnu enigme koje obavijaju egzistenciju.

Karl Gustav Jung


Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Ć | C | Č | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž


Š
Ima 13 izraza u Rečniku.
Strana: 1
Izraz Definicija
ŠAFRAN

– Isto kao i pčele, simboliše Unutrašnji rad.


 
ŠAH

– Predstavlja ešikje života i borbu koju treba da vodimo u našoj egzistenciji: svi mora da se svakodnevno borimo, ali je razlika u tome da li to činimo belim figurama ili crnim, da li smo pešaci u službi Majstora Belog Bratstva ili smo pešaci u službi Mračnih sila.

– Ovo je opšti smisao Šaha, takođe, dobro je da znamo smisao svake od njegovih figura:

  • Kralj: Realno Unutrašnje Biće.o nas obasjava: pomoć od strane Oca koji se nalazi u tajnosti.

  • Kraljica: Božanska Majka Kundalini.

  • Lovac(Ludak): Sakralno koplje, Seksualna sila.

  • Skakač (Konj): Pravičnost i Zakon.

  • Top (Toranj): Stanje budne percepcije.

  • Pešaci (Pijuni): Početnici na Putu.


 
ŠAKAL

– Simbol Anubisa i Božanskog Zakona.


 
ŠAL

– Božanska zaštita.

– Može da bude aluzija na potrebu da se pažljivo koristi Verbum (Reč).


 
ŠEĆER

– Vidi Slatkiši .


 
ŠEŠIR

– Predskazuje putovanja.


 
ŠESTAR ()

– Tačnost u Unutrašnjem radu.


 
ŠKOLA

– To je sam život u kom je psihološka gimnazija ispit sa kojim treba da se svakodnevno suočavamo.

– Može da alegoriše Adiatmički (Adhyatmic) Univerzitet u kom nas Majstori Belog Bratstva ispituju kako bi spoznali naše duhovne progrese.


 
ŠKOLJKA

– Aluzija na Filozofski Merkur. Može da je poziv za Seksualnu transmutaciju.


 
ŠKORPIJA

– Predskazivanje jedne seksualne eksplozije. Napadi bluda kog proizvodi Ego ili neko strani.

– Predskazuje, takođe, mračne napade.


 
ŠLJIVE

– To su plodovi Alhemije.

– Može da bude konkretna najava činjenice da su vode već počele da poprimaju crvenu boju.


 
ŠPANAĆ

– Vidi Vegetal .


 
ŠTAP

– Štap ili Palica Patrijarha predstavlja Kičmeni stub sa svojih Sedam Crkava.

– Predstavlja i moć koju poseduje Mag.


 


Svi | A | B | Ć | C | Č | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž