Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Znanje i razumevanje nisu ista stvar. Prvo od njih pripada umu, drugo pripada srcu
VOPUS | Gnoza

Broj 16 (BROJEVI)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | B


Broj 16Broj 16

Arkanum br. 16 je Srušeni (gromom) Toranj, to je Babelov Toranj (Vavilonska kula). Mnogi Inicijati jesu Srušeni tornjevi. Svaki Inicijat koji prosipa Hermesovu Posudu, neizbežno pada.

Sakralni simbol Beskonačnosti predstavlja Mozak, Srce i Seks. Ako Seks vlada nad Mozgom, nailazi pad, Srušeni Toranj, obrnuta Zvezda sa pet vrhova, Pentagram sa glavom nadole; čovek sa glavom nadole, sa dve noge nagore, bačen je u dubinu Ambisa.

Arkanum 16 je veoma opasan. Potrebno je da Probudimo Svest kako ne bismo bili slepi i da ne padnemo u Ambis propasti. Slepi mogu da propadnu u Ambis.

Onaj ko prosipa Hermesovu posudu pada sa Arkanumom 16 koji je Srušeni Toranj; to su oni koji su neuspešni u Velikom Delu Oca.

 
 


Svi | B