Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Teško čoveku koji se izjednačuje sa pameću, zato što gubi Intimnog i završiće u Provaliji
VOPUS | Gnoza

Broj 05 (BROJEVI)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | B


Broj 05Broj 5

Karta Tarota Br. 5 jeste Inicijacija, Demonstracija, Učenje, Karmički Zakon, Filozofija, Nauka, Umetnost.

Arkanum br. 5 jeste „Hijerarh". To je broj rigoroznosti i Zakona, to je broj Marsa i rata. Arkanum Tarota Br. 5 nam pokazuje: Učenje, Karmu.

Ovaj Arkanum predstavlja „Karmu" Inicijata. Nikada ne treba da protestujemo protiv Karme, značajno je da umemo da je pregovaramo. Setite se da se ne plaća samo sa bolom, nego se može platiti čineći dobra dela. Sa psihološke tačke gledišta Br. 5 je: persuazija (uverenost), istraživanje, selekcija, razumevanje.

U Br. 5 vidimo izučavanje. Ovim brojem treba da znamo da rukujemo na dubok način, refleksivno, analitički, istražujući, tražeći nove aspekte. Ne treba da se radi ništa nesmotreno jer ako se ne ispune ovi uslovi, proizilaze loše urađene stvari.

Treba da vidimo „za" i „protiv" stvari, kako ne bi ispale loše urađene stvari, da učimo da sami mislimo. Ne treba da zasnivamo na projektima, već na činjenicama, treba da se baziramo na činjenicama sa inteligencijom, razumevanjem, drugačije može da doživimo velike neuspehe. Treba da budemo budni.


 


Svi | B