Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Znanje i razumevanje nisu ista stvar. Prvo od njih pripada umu, drugo pripada srcu
VOPUS | Gnoza

Broj 20 (BROJEVI)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | B


Broj 20Broj 20

Arkanum 20 jeste Vaskrsenje. Da bi postojalo Vaskrsenje potrebno je da pre toga postoji Smrt, bez nje nema Vaskrsenja. Potrebno je da razumemo da iz Smrti izlazi Život.

Postoje tri vrste Vaskrsenja:

1. Duhovno Vaskrsenje: osvaja se zajedno sa Inicijacijom. Treba da Duhovno vaskrsnemo prvo u Vatri, a potom u Svetlosti. Odnosno, prvo da podignemo onih 7 Vatrenih Zmija i potom onih 7 Svetlosnih Zmija, osvajajući tako Venersku Inicijaciju i Duhovno Vaskrsenje.

2. Vaskrsenje sa Oslobodilačkim Telom: ovo se ostvaruje u Višim svetovima. Ovim Rajskim telom Adepti mogu da uđu u Fizički svet i da u njemu rade, čineći da budu vidljivi i dodirljivi po volji.

3. Vaskrsenje sa Fizičkim telom: trećeg dana, Inicijat u svom Astralnom telu dolazi ispred Svetog Groba. Inicijat doziva svoje telo, a ovo se, uz pomoć Božanskih jerarhija, podiže prodirući u Hiperprostor. Tako se čini da uspevamo da izađemo iz groba.

Niko ne može da prođe kroz drugu i treću vrstu Vaskrsenja bez da je prethodno prošao kroz Duhovno Vaskrsenje.

 
 


Svi | B