Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Slobodna esencija poklanja nam intimnu lepotu; iz ove lepote zrači potpuna sreća i prava ljubav
VOPUS | Gnoza

Broj 14 (BROJEVI)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | B


Broj 14Broj 14

Duboka mudrost Arkanuma 14 deli se klasično na tri dela:

1.       Transmutacija.

To je mešanje Belog Eliksira sa Crvenim Eliksirom. Beli Eliksir je žena, a Crveni Eliksir je muškarac, bez kojih je nemoguće da se ostvari Eliksir Dugog života.

Kada se septenar Muškarac ujedini sa Septenarom Ženom, stvara se zbir koji daje rezultat Arkanum Tarota br. 14.

2.       Transformacija.

Postoji mnogo oblika transformacija Energija. Može se pretvoriti jedan oblik energije u drugi, na primer: Mržnja u Ljubav.

Poznato je, u okviru ezoteričke Mudrosti, da se Inicijat treba pretvoriti u pticu, u kobca sa čovečijom glavom, onda kada bude otopio „Ja"...

3.       Transsupstancijacija.

Očevidno je da posredstvom Sahaje Maithune možemo i treba da pretvorimo Ens Semenis u Energiju. Pretvoriti Hleb u Meso i Vino u realnu Krv, živu i filozofsku Vatru, znači ostvariti čudo Transsupstancijacije.

 
 


Svi | B