Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Teško čoveku koji se izjednačuje sa pameću, zato što gubi Intimnog i završiće u Provaliji
VOPUS | Gnoza

Broj 01 (BROJEVI)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | B


Broj 01

Broj 1Arkanum br. 1 jeste Mag Kabale, Sveti Duh svake osobe, Otac koji se nalazi u tajnosti, Besmrtna Monada ili Iskra svake ljudske osobe, bilo kog stvorenja.

Mudrost je Očeva; ne možemo mi da poučavamo Monadu, Mudrost Oca sve predviđa.

Originalne ideje pripadaju Jedinici. Očigledno je da broju 1 pripadaju: volja, lična inicijativa, preduzetnički duh.

Br. 1 je taj koji započinje, koji inicira. Očigledno je da svaka stvar koja u praktičnom životu počinje, jeste Arkanum br.1, jeste Jedinica.

Lako je razumeti da je svaki početak težak, treba da se trudimo, treba da sejemo da bismo žnjeli, zbog toga se u Arkanuma br. 1 nalazi Jedinica Principa originacije; jasno je da je poreklo, svake Jedinice, jer sve počinje sa Br. 1.

Pomoću Arkanumom br. 1, „Magom", prodiremo u Sanctum Regnum Magije...


 


Svi | B