Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Moramo osloboditi pamet od svih pretpojmovnih ideja, želja, strahova , mržnji, škola, itd. Sve ove greške usidravaju pamet u spoljna čula
VOPUS | Gnoza

Broj 02 (BROJEVI)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | B


Broj 02Broj 2

Arkanum br. 2 je „Sveštenica", Okultna nauka. U domenu Duha, Dvojka je Božanska Majka, koja je dupliranje Oca, Dualna manifestacija Jedinice. Očigledno je da unutar ljudskog organizma Br. 2 je: Imaginacija, a ova je povezana sa Br. 1 - Voljom.

Broj Jedan se uvek duplira u Duadu. Na Kabalističkom stablu ovo Jedan se duplira u Sina, Hrista, Instruktora Sveta.

Br. 2 je, dakle, u Prvom Trimurtiu njegov drugi aspekat: Hristos. Neka se ne brka sa Drugim Trimurtiem, u kom se Otac duplira u Majku i ona u Sina.

U Br. 2 su dve kolone: Jakin i Boaz. U ovom broju postoji Asocijacija. Treba da učimo da povezujemo ideje, misli sa osobama, sa porodičnim stvarima; treba da znamo da slušamo suprotna mišljenja bez da se ljutimo, da otopimo Ja gneva, da negujemo harmoniju, da Asocijacije budu harmonične.

U Br. 2 se nalaze veze (relacije): majka sa detetom, žena sa čovekom; među stvarima, antitezama, mišljenjima.

Treba da učimo da radimo sa idejama, poslovima, u miru i sa vedrinom, ovo je Br. 2.

 
 


Svi | B