Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Pre uzdizanja potrebno je da se spustiš; svakom usponu prethodi strašno ponižavanje
VOPUS | Gnoza

Broj 18 (BROJEVI)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | B


Broj 18Broj 18

Arkanum 18 manifestuje fatalni ili negativni aspekat  Devete sfere. Pomenuti aspekat nalazi se u Sferama Lilit i Nahemah. Očevidno je da su Infernalni svetovi infraseksualni.

Mračni neprestano napadaju one koji pokušavaju da osvoje bilo koji stepen Okultne Masonerije u Kičmenom stubu.

U unutrašnjim svetovima Mračni Arkanuma 18 grubo napadaju studenta. „Nebo se jurišem osvaja, hrabri su ga osvojili."

Ovaj put je pun opasnosti iznutra i spolja. Mnogi su ti koji su ga započeli, malobrojni stižu na kraj. Najveći broj skreće prema Crnom putu. U Arkanumu 18 postoje  veoma suptilne opasnosti koje student ne poznaje.

U ovom strašnom Arkanumu  nalazimo sve začarane napitke i Vračarstvo iz Tesalije. Knjige Grimora prepune su mračnih recepata koji su vrlo specifični Arkanumu 18: erotične magične ceremonije, obredi da se učini voljenim, opasni začarani napitci, itd. Treba da upozorimo Gnostičke studente da je najopasniji začarani napitak, kog koriste Mračni da bi izvadili studenta sa Puta Sečiva noža, Intelekt, bilo pozivajući ga da ejakuliše Seminalnu tečnost, bilo da skrećući ga, čine da traži škole, teorije itd.

 
 


Svi | B