Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Teško čoveku koji se izjednačuje sa pameću, zato što gubi Intimnog i završiće u Provaliji
VOPUS | Gnoza

Broj 13 (BROJEVI)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | B


Broj 13Broj 13

Arkanum br. 13, Smrt, sadržava dva aspekta: prvi aspekat je smrt svih ljudskih bića, a drugi je ezoterički.

Prvu stvar koju treba da uradimo da bismo Umrli jeste da otopimo „Ja", koji je ansambl Demona i kog Egipćani nazivaju Setovi Crveni Demoni.

13. karta Tarota sadrži Judino Jevanđelje, Juda predstavlja Smrt Ego-a.

Broj 13 je Smrt, a može da znači i nešto novo, moguće bogatstvo, moguće siromaštvo, to je broj velikih sinteza.

 
 


Svi | B