Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Teško čoveku koji se izjednačuje sa pameću, zato što gubi Intimnog i završiće u Provaliji
VOPUS | Gnoza

Broj 04 (BROJEVI)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | B


Broj 04Broj 4

Arkanum br. 4 je „Car" iz Kabale, Intimus iz naše unutrašnjosti. Treba da učimo da uvek činimo volju Oca. Setimo se molitve: „...neka bude volja Tvoja kako na Nebu tako i na Zemlji..."

Br. 4 je Tetrada. Znači stabilnost, to je osnova za ono što želimo, bilo da je reč o sklapanju braka, o poslovima, o putovanjima, o radnom mestu, itd. Ono što se traži da imamo treba da bude savršeno očvršćeno, treba da bude Kockasti Kamen, konkretno solidan, da ne stavljamo lažnu osnovu, inače, sve će se srušiti.

Sa Br. 4 treba da postavljamo čvrstu osnovu da bismo imali uspeh, računajmo da je 4 osnova. Treba da činimo stvari na pravilan način, precizno, solidno, da ne bismo doživeli poraz. Treba da postavimo osnovu u porodičnim odnosima. Treba da činimo stvari reflektirajući na precizan način, solidno, ništa slučajno, jer drugačije propadaju.

U Br. 4 se nalazi ekonomski aspekat i ovaj treba da pravilno razvijamo. Privreda ima uzdizanja i spuštanja: svaki put kada nam je potrebno da se uzdižemo treba da postoje solidne osnove.


 


Svi | B