Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Intiman je Bog u nama. Čovek koji ignoriše ovu istinu jeste senka, senka svog Intimnog
VOPUS | Gnoza

Broj 08 (BROJEVI)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | B


Broj 08Broj 8

Arkanum br. 8 predstavlja Pravičnost, Pravosuđe, Odlučnost, Ravnotežu. Odlučnost: Mač. Ravnoteža:Vaga. Ova odlučnost treba da se pretvori upravo u osovinu života, u centralnu tačku gravitacije našeg života i naše egzistencije.

U Arkanumu br. 8 sadržane su Inicijatičke probe, gde se nalaze patnja i bol.

Osam je Jovov broj, čoveka sa Svetim Trpljenjem. Ovaj broj predstavlja Jovov život i požrtvovanje, a to je put koji vodi Inicijata do Drugog Rađanja. Probe su veoma grube; potrebno nam je Strpljenje Svetog Jova, bez ovoga je nemoguće da se ostvari ovaj Rad.

Br. 8 jeste, isto tako, Umerenost, Kaduceus, Pravedna podela. 


 


Svi | B