Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Unutrašnji život je magnet koji privlači spoljašnje događaje
VOPUS | Gnoza

Broj 10 (BROJEVI)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | B


Broj 10Broj 10

U Arkanumu br. 10 nalazimo Točak sudbine, Kosmogonski točak Jezekilja. Na ovom točku se nalazi Borba Antiteza: Hermanubis zdesna, Tiphon sleva. Ovo je Točak velova, Točak Samsare, tragičan točak koji simboliše Zakon prastarog Povratka.

Kada se vraćamo u ovu dolinu plača, ponavlja se ista stvar posredstvom Zakona Rekurencije, jer se sve ponovo događa kao u drugim životima.

Iznad točka Arkanuma 10 vidimo Sfingu ukrašenu krunom sa deset metalnih vrhova. Takva egipatska figura na vidan način se ne nalazi ni zdesna, ni sleva Velikog Točka.

Kruna nam govori o Devetoj Sferi, o seksu, o Ezoteričkom radu u Vulkanovom Užarenom ognjištu.

Na očigledan način, ova hejeratična slika, toliko različita od Evolutivnog i Involutivnog zakona koji su simbolisani sleve i desne strane Točka, označava nam Put Revolucije Svesti, realnu Inicijatičku Mudrost...


 


Svi | B