Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Teško čoveku koji se izjednačuje sa pameću, zato što gubi Intimnog i završiće u Provaliji
VOPUS | Gnoza

Broj 17 (BROJEVI)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | B


Broj 17Broj 17

Ako pažljivo izučavamo ezoteričku sadržinu ovog Arkanuma, otkrićemo savršenu Alhemiju. Potrebno je da radimo sa Zlatom i Srebrom, sa Suncem i Mesecom, da bismo inkarnirali Zvezdu sa Osam vrhova, Jutarnjeg Svetlonošca (Zvezdu Danicu).

Realno, Zvezda sa Osam vrhova je Venera. Onaj koji prima Venersku Inicijaciju ima sreću da inkarnira Zmaja Mudrosti (Unutrašnjeg Hrista).

Arkanum br. 17, Zvezda Nade, jeste onaj koji je sposoban da stigne do Venerske Inicijacije. Ako sabiremo ovaj Arkanum daje nam 1 + 7 = 8, Jovov broj: strpljenje.

Arkanum 17 je nada i isčekivanje. Treba da umemo da budemo strpljivi, Treba da umemo da budemo vedri i spokojni.

 
 


Svi | B