Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Znanje i razumevanje nisu ista stvar. Prvo od njih pripada umu, drugo pripada srcu
VOPUS | Gnoza

Broj 11 (BROJEVI)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | B


Broj 11Broj 11

Ovaj Arkanum u Kabali je poznat kao Arkanum „Persuazije". Persuazija (ubeđenost, nepokolebljiva vera) je sama po sebi sila suptilnog reda, duhovnog; ovo je divna sila koja može da ovlada i potčini Lavove suprotnosti, ona je u suštini duhovna. Persuazija ima više snage od nasilja.

Okultna Mudrost kaže: „Pojačaj plamen Duha snagom Ljubavi".

Potrebno je da se transmutiraju životinjski instinkti u volju, seksualna strast u ljubav, bludne misli u razumevanje...

Ako sabiremo na kabalistički način Br. 11: 1 + 1 = 2; Arkanum br.2 je Sveštenica, Božanska Majka, ona je sama po sebi „Živa Vatra". Učiti da radimo u Vatri jeste vitalno, zato se ovo 2 rastavlja na kabalistički način na 1 muškarac + 1 žena, koji treba da rade sa Vatrom, u Magisterijumu Vatre. Arkanum 11 jeste Rad sa Vatrom, sa silom Ljubavi, kako bismo se preobrazili u Žive Plamene.

 
 


Svi | B