Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Slobodna esencija poklanja nam intimnu lepotu; iz ove lepote zrači potpuna sreća i prava ljubav
VOPUS | Gnoza

Broj 03 (BROJEVI)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | B


Broj 03Broj 3

Br. 3 je Treći Logos, Binah, Sveti Duh, koji se manifestuje seksualnom silom u svemu što jeste, što je bilo i što će da bude.

Sveti Duh se svojevremeno duplira u jednu neizrecivu ženu. Ova je Božanska Majka Kundalini: Šakti, Supruga Šive, Sveti Duh.

U Arkanumu br. 3 vidimo nju. Ona je "Carica", Božanska Svetlost, lična Majka svakoga od nas.

Nebeska Majka, u materijalnom domenu označava materijalnu proizvodnju, a isto tako, u duhovnom domenu, označava duhovnu proizvodnju. To je dakle, ostvarenje svojih sopstvenih čežnji, stremljenja, ideja.

Ali, ako želimo da dajemo plodove, da uspevamo, treba da inteligentno rukujemo sa Trojkom, zato što u Trojci postoji harmonija, umetnost i lepota.

Sve treba izražavati u lepom obliku. Već treba da umemo da upotrebljavamo Trojku u razgovoru i u načinu odevanja, ako želimo da uspemo.

Trojka dozvoljava ostvarenje naših dragocenih čežnji. Postavljanje osnove, stvara povoljne uslove da bi se postigao uspeh.

Sa Trojkom treba da činimo dobro urađene stvari, pažljivo, lepo, harmonično, savršeno; i da umemo da stvaramo da bismo imali ono za čim čeznemo, bilo da je reč o poslovima, o našem radu ili o bilo kojoj stvari.


 


Svi | B