Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Teško čoveku koji se izjednačuje sa pameću, zato što gubi Intimnog i završiće u Provaliji
VOPUS | Gnoza

Broj 07 (BROJEVI)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | B


Broj 07Broj 7

Arkanum br. 7 jesu Borbena Kola (Viša egzistencijalna tela) koja je realizovala Monada da bi mogla da dejstvuje sa snagom u ovom svetu, da bi radila na ovom polju života. To je već realizovana Monada koja se manifestuje posredstvom onih svojih 7 Tela. Sa druge strane Br. 7 predstavlja borbe, teškoće. „Pobeda" Arkanuma 7 osvaja se posredstvom ovih velikih borbi.

Pobeda se zaslužuje samodominacijom nad Kolima Života, vladajući sami sobom, znajući da rukujemo sopstvenim životom, tj., rukovođenjem Kolima Života na inteligentan način.

Br. 7 je veoma snažan broj. Ovde nalazimo napor Duše i akcije; sliku, odgovor ili rezultat.

Sedam je broj Pobede. Ipak, da bi je zadobili upliće mnogo napora i gorčine; ovo vidimo u onih sedam kapitalnih grehova koje treba da transmutiramo u sedam vrlina.

Broj 7 je takođe efikasnost, integritet, koncentracija, milosrđe, blagost, čežnje za uzvišenim životom.


 


Svi | B