Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Analizirajte sve ljudske greške, pa ćete videti da se oslanjaju na želje
VOPUS | Gnoza

Broj 12 (BROJEVI)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | B


Broj 12Broj 12

Arkanum br. 12 Tarota je „Apostolat". Ovaj Arkanum upliće požrtvovanja i patnje. Ipak on ima veoma lepu sintezu jer je 1 + 2 = 3, koji označava proizvodnju, kako materijalnu tako i duhovnu.

Na karti ovog Arkanuma vidimo sliku obešenog čoveka koji stvara svojim rukama obrnuti trougao, a svojim nogama jedan krst.

Krst ima četiri vrha. Krst Inicijacije je falički, insercija vertikalnog falusa (phallus) u žensko kteis (cteis) stvara krst. To je krst Inicijacije kog treba da uzmemo na svoja ramena.

Svaki rad ima kao cilj osvajanje Duše, odnosno, postizanje sastavljanja krsta sa trouglom, ovo je Veliko Delo. Dvanaesta karta Tarota jeste Seksualna Alhemija; Krst čoveka treba da se poveže sa Trouglom-Duhom, posredstvom Seksualne Vatre.

 
 


Svi | B