Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Moramo osloboditi pamet od svih pretpojmovnih ideja, želja, strahova , mržnji, škola, itd. Sve ove greške usidravaju pamet u spoljna čula
VOPUS | Gnoza

Broj 22 (BROJEVI)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | B


Broj 22Broj 22

Arkanum br. 22 jeste Kruna (Venac) Života, povratak ka Svetlosti, inkarnacija Istine u nama.

Arkanum 22 ako se sabire na kabalistički način daje: 2 + 2 = 4 (Tetragrammaton). Rezultat je Sveta Četvorka, misteriozni Tetragrammaton. Iod-He-Vau-He; Muškarac, Žena, Vatra i Voda; Muškarac, Žena, Falus i Uterus. Sada razumemo zašto je Arkanum 22 Kruna Života.

Apokalipsa kaže: „Budi veran do same smrti, i daću ti Venac Života".

Onaj ko prima Venac Života, oslobađa se od Točka Povrataka, Rekurencije i Karme.

Venac Života jeste naš Blistavi Zmaj Mudrosti, „Unutrašnji Hristos". Svaki Sveti koji prima Venersku Inicijaciju, prima Venac Života.

 
 


Svi | B