Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Slobodna esencija poklanja nam intimnu lepotu; iz ove lepote zrači potpuna sreća i prava ljubav
VOPUS | Gnoza

Broj 15 (BROJEVI)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | B


Broj 15Broj 15

Arkanum br. 15 Tarota predstavlja Mendezovog jarca, Lucifera, Tiphon-Baphometa, Đavola.

Misterija Bafometa se oslanja na Seksualnu Transmutaciju.

Tifon-Bafomet je Solarna refleksija u samoj našoj unutrašnjosti, ovde i sada.

Lucifer-Bafomet uvek daje seksualni impuls; ako ga u seksualnom činu ukočimo, dobijamo Transmutaciju.

Lucifer-Bafomet daje veliki impuls, ali ako zabijemo Koplje volje u njegovo rebro, pobedićemo ga.

Iskušenje je vatra; pobeda nad kušnjom je svetlost.

Ako pobedimo kušnju, nicaće u našoj psihi dragoceno kamenje vrlina.

Ako dopustimo da nas nosi životinjska strast i bludnost Arkanuma 15, neizbežno propadamo.

Lucifer je iz ovog razloga lestvica za uzdizanje i lestvica za silaženje.

„Alhemičar treba da ukrade od Đavola Vatru."

Kada radimo sa Arkanumom A.Z.F., mi krademo od Đavola Vatru, i tako se preobražavamo u Bogove; ovo je misterija Alhemije.

 
 


Svi | B