Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Jazbina želje je u pameti
VOPUS | Gnoza arrow Rečnici

REČNIK SNOVA

Od nepamćenih vremena na čoveka su duboko uticale  tri pojave, koje su tokom istorije bile konstantne, a to su: RAĐANjE, SMRT i SNOVI.
Ali, da bi se pretvorio u istinskog oniromanta, zaista mudrog, devotan ne sme da zaboravi tri stvari: da Pravilno misli, Pravilno oseća i Pravilno dejstvuje. Ako se rukuju one tri vrline, razvitak Bića neće dugo čekati, a ujedno sa njim izviraće kao stvaralački plamen istinska Intuicija: fundamentalna sposobnost za tumačenje snova.
Prisutni opuskul, dakle, nikako ne preti da se pretvori u jedan dogmatski tekst. To je samo nesebičan napor sa ciljem da pruži pomoć ezoteričkom putniku na njegovom putovanju za spoznavanje samoga sebe. Stoji zapisano: „SLAVA BOGA SE SASTOJI U SKRIVANJU NJEGOVIH MISTERIJA, A ČOVEKOVA DA IH RAZOTKRIJE...“ 
Izvor: Knjiga "Onirička Simbologija (Tumačenje snova)", Samael Aun Weor  
Ako ste zainteresovan/a za:
  • tumačenje snova,
  • kako i zašto sanjamo(?),
  • značaj snova,
  • objašnjenja snova,
onda ćete naći vodiča od poverenja u ovom rečniku.
U snovima postoji sadržaj prepun poruka koje traže da odgonetnu enigme koje obavijaju egzistenciju.

Karl Gustav Jung


Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | Ć | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž


D
Ima 15 izraza u Rečniku.
Strana: 1
Izraz Definicija
DEDA ili BABA

–Vidi Starci .


 
DELFINI

–Filozofski Merkur.


 
DETE

DECA
Akoje njihov stav egoistički: Ja-ovi ignorancije u akciji.
Ako je njihov stav superiorni (uzvišen): Majstori koji su već inkarnirali unutrašnju bezazlenost.


 
DETELINA

–Ako je sa četiri lista: božanska zaštita. Uspeh na hermetičkom Putu.


 
DEVA

–Vidi Kamila .


 
DEVICA

–Božanska Majka.


 
DIJAMANT

–Duša.
–Predstavlja uopšte duševne vrednosti.


 
DINJA

–Plod Filozofske Zemlje.
–Vidi Povrće .


 
DIVLJA SVINJA

–Nehumani elementi Bluda i Gneva u našoj unutrašnjosti.


 
DJAVO

–Lucifer: deo svog sopstvenog Bića koga treba da pobelimo.


 
DJUBRE

–Otpatci i prljavština koje nosimo u svojoj unutrašnjosti.


 
DLETO

–Potreba da se dletom inteligencije probiju Psihološki agregati.


 
DOBA (starosti)

–Od 10 do 90 jesu doba Malih (Minornih) Misterija.
–Od 100 do 900 jesu doba Velikih (Majornih) Misterija.
–Od 1000 na dalje jesu doba Božanstava.
Ako tvrdimo da jedan učenik ima 80 godina, rastavljajući ovo imamo  8 + 0 = 8; ovo nam pokazuje činjenicu da učenik ima Osam inicijacija Minornih Misterija.
Ako kažemo da jedan Majstor ima starost od 300 godina, rastavljamo ovaj broj na 3 + 0 + 0 = 3. Ovo pokazuje činjenicu da Majstor ima Treću Inicijaciju Majornih Misterija. Ako kažemo da Majstor ima 340 godina, želimo da tvrdimo da Majstor ima Treću Inicijaciju Majornih Misterija i 40 godina ili stepeni u prilog Četvrte Inicijacije Velikih Misterija.
Da bi se ušlo u neizrecivu sreću Apsoluta potrebno je doba od 300.000 božanskih godina.


 
DRVO (STABLO)
–U zavisnosti od vrste drveta može da predstavlja fundamentalno dve stvari: 1. Drvo Života (kabalističko drvo) – Boga u samoj svojoj unutrašnjosti. 2. Drvo Nauke Dobra i Zla – Seks.
Iz gorenavedenog proizilaze sledeći primeri:
  • sa cvećem: 1. Biće započinje da procvetava i da poprima život u našoj unutrašnjosti. 2. Sveta Alhemija već daruje devotana svojim dobročinstvom: mirisom i bojama. Ako su tonaliteti koji se prikazuju između onih četiri alhemijskih boja, onda prikazuju promene u vodama. Vidi Boje.
  • sa osušenim granama: 1. Biće je u nama neaktivno zbog nedostatka unutrašnjeg rada. 2. Seksualna sila je na putu da presuši i udaljuje nas sa Puta.
–Ponekad nas ovaj simbol povezuje sa nekom osobom koja je u dodiru sa Gnostičkom Spoznajom. Analogijom moguće je da imamo ovakve snove:
  • Ako je rascepano ili palo: neko koji napušta Put.
  • Ako je iščupano iz korena: neko ko napušta Put i koji se više na njega neće vratiti.

 
DUGA

–Vest o skorim promenama boje vode. Postoje transcendentalne mutacije Filozofskog Merkura.
–To je i simbol alijanse između božanskog i ljudskog.


 


Svi | A | B | C | Č | Ć | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž