Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Moramo osloboditi pamet od svih pretpojmovnih ideja, želja, strahova , mržnji, škola, itd. Sve ove greške usidravaju pamet u spoljna čula
VOPUS | Gnoza

Broj 19 (BROJEVI)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | B


Broj 19Broj 19

Arkanum 19 je Arkanum „Sunčevog Dela". Muškarac i Žena koji se hvataju za ruke i Sunce sjaji nad njima, pokazuje nam činjenicu da se ovaj Arkanum povezuje sa Misterijom Vatre. Samo posredstvom Seksualne Transmutacije moguće je da se stigne do Autorealizacije; ovo je sakralna alijansa između Muškarca i Žene radi Velikog Dela.

Ovaj Arkanum br. 19 jeste Arkanum Alijanse ili Pobede. Ovaj veliki Savez ima mnogo aspekata.

Kao što ovde, dole, postoji jedna Velika Alijansa između muškarca i žene, da bi se osvojila Iluminacija, isto tako je potrebna druga Alijansa, tamo gore.

One dve Duše treba da se fuzionišu: Muška Ljudska Duša sa Ženskom Duhovnom Dušom. Ovo se ne može postići bez da se nije izbacilo Ja i izbacilo Telo Želje. One dve Duše treba da budu jedna.

 
 


Svi | B