Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Stablo Života je Biće i predstavljeno je u našem fizičkom telu preko kičme; njegova kobna senka jeste JA (Ego). Ljudi smatraju senke kao realnost
VOPUS | Gnoza arrow Rečnici

Jesod (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z


Jesod
 Sefirot Jesod, eterički svet (Raj), eteričko telo Sefirot Jesod – To je Vitalno (životno) ili eteričko telo, fundament je Trećeg Logosa, centar gde gravitira Seksualna sila Svetog Duha. Predstavlja Filozofalni kamen (Kamen Mudrosti). Predstavlja i Eterički svet (Eden, Raj). Načelnik Edena je gospodin Jehova. 

Jesod (hebr.)-znači fundament i merkur ili alhemijska voda (ens seminis).


 


Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z