Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Bol je rezultat naših loših dela
VOPUS | Gnoza arrow Rečnici

Jedanaesta i Dvanaesta Zapovest Božja (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z


Jedanaesta i Dvanaesta Zapovest Božja
Ove su zapovesti u korespondenciji sa XI i XII Arkanumom Tarota.
XI: OBAVI DUŽNOST". Treba da tražimo Put!
XII: NEKA TVOJA SVETLOST SJAJI". Dezintegrirajmo Ja i oslobodimo Svetlost, Esenciju!

 


 


Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z