Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Analizirajte sve ljudske greške, pa ćete videti da se oslanjaju na želje
VOPUS | Gnoza arrow Rečnici

Guna (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z


Guna
Guna (Skr.)- karakteristka kosmičke materije. Ima tri aspekta: Rayas, Tamas, Sattvas.
Napomena: Kosmička materija je sastavni deo svega što postoji, rođenog od Prakriti- jednog od pet aspekata Božanske Majke.
Pre nego što se život izdvojio iz Ain Sopha , Apstraktnog Apsolutnog Prostora, tri GUNE su bile u savršenoj ravnoteži. Ali kada život napušta Ain Soph i upada u materiju, Gune izlaze iz ravnoteže.  Neuravnoteženost Guna nastaje zbog nesavršenosti Primordijalnih Atoma, Božanskih ili Virginalnih (čistih) Monada koje se nalaze u nedrima Večitog Kosmičkog Zajedničkog Oca. U slučaju da ove monade ne bi želele da nešto budu, neuravnoteženje ovih 3 Guna ne bi bilo moguće. Neuravnoteženost je veća ako je udaljenost od Ain Sopha veća.
Sattva- Guna Satva predstavlja ravnotežu, harmoniju, lepotu, autentičnu sreću.
Rayas- Guna Rajas jeste akcija Bića, pretvara se u akciju protivnu interesu Bića, kao životinjska strast, itd.
Tamas- Guna Tamas predstavlja ne- akciju, pretvoriće se u inerciju. Originacija lenjosti, nevoljnosti, itd.
 

 


Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z