Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Slobodna esencija poklanja nam intimnu lepotu; iz ove lepote zrači potpuna sreća i prava ljubav
VOPUS | Gnoza arrow Rečnici

Gnoza (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z


Gnoza
Gnoza – Grčka reč koja znači Spoznaja. To je integrisani Hristički i Budistički ezoterizam. Gnoza je Prosvetljena Spoznaja Božanskih Misterija, rezervisana jednoj eliti. Prirodni je funkcionalizam Svesti. Sjajno učenje za harmonično razvijanje ljudskog bića. Gnoza ima didaktičke i dijalekktičke temelje radi Buđenja Svesti. Gnozin domen izučavanja je baš čovek i omogućava pretvaranje običnog čoveka u Višeg čoveka. Janusova nauka, Nauka inicijatičke Spoznaje, Enoichion-ova nauka ili ultravidovitog i varijacije ovog imena su one koje postoje u svakom jeziku kao  Jana, Jan, Yana, Ghana, Kan, Dzan, Jain, Thoan, Chohan itd. Protognoza (je nauka u dinamičnom stanju, akcija, impuls, itd.), Pregnoza (nešto što je i nije Gnoza), Autognoza (svojstvena gnostička spoznaja, sebe samog, samospoznaja ).
 

 


Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z