Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Znanje i razumevanje nisu ista stvar. Prvo od njih pripada umu, drugo pripada srcu
VOPUS | Gnoza arrow Rečnici

Guru (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z


Guru
 Guru (Gu=Mrak, Ru=Svetlost, Scr.) – Majstor koji vodi učenika od mraka ka svetlosti. Duhovni Vodič (Unutrašnji). Svaki istinski Guru izjašnjava se protiv fornikaciji i adulteracije; svaki istinski Guru žrtvuje se radi čovečanstva. Guru koji ne uči svoje učenike da fabrikuju solarna egzistencijalna tela Bića nije sposoban za spoznaju. Guru koji ne vodi svoje učenike na put disolucije Ego-a, nalazi se na stranputici, crni je mag. Rad istinskog Gurua sastoji se u tome da ljudskom biću uspostavi vezu sa višim delovima BIĆA. Kada Guru obavi ovaj posao, on se povlači, nema više nikakva posla sa učenikom. Onda učenik treba da nauči da bude u zavisnosti od saznanja koje prima od strane različitih delova sopstvenog Bića.
 

 


Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z