Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Znanje i razumevanje nisu ista stvar. Prvo od njih pripada umu, drugo pripada srcu
VOPUS | Gnoza

Apis (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z


Apis
(ApisÁpis) Egipatsko Božanstvo sa bičijom glavom i sa solarnim diskusom između rogova koji su u obliku rastućeg Meseca.  U egipatskoj teogoniji bio je herald (organizator...) Boga Ptah (jedan od generatora života). Kaže se da se rađa kao rod sunčevog zraka koji oplođava sakralnu kravu (Božansku Majku). U arhaičkom periodu postojala su Trimurti (Trojca) sastojana od Apis (Božanski Bik), Hathor (Nebeska Krava) i Kabir (Tele). Kasnije, budući u asocijaciji sa Osirisom, preobražava se u pogrebno božanstvo, a u poslednjem faraonskom periodu oličava tužioca Duša, kada vodi mumiju u njen sopstveni grob.
 

 


Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z