Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Mišljenje koje imamo o Istini, bilo koliko da je ono poštovano, svakako nije Istina
VOPUS | Gnoza

Alhemija (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z


Alhemija
 Alhemija –To je nauka života. Veruje se da Alhemija dolazi iz Egipta, Kem, gde je crni mulj Nila oplođavao zemljište. Alhemija, iako je oduvek postojala, bila je prenešena iz Egipta; U Evropu su je uneli Arapi, a mnogi srednjovekovni kaluđeri su je prihvatili, i tada se probudio i proširio entuzijazam za Ermetičku umetnost. Umetnost transmutacije ili pretvaranja Sakralne sperme (Sirov merkur) u energiju, radi elaboracije merkura; Nauka Velikog Dela; rad u Devetoj sferi, Arkan AZF, Majtuna, Ognjište, itd. Seksualna Alhemija stavlja u aktivnost kosmičke moći. Sve alhemijske knjige napisane su pod ključem. Srednjovekovni alhemičari skrivali su Veliki Arkan mnogim simbolima i ezoteričkim alegorijama, kako bi ga spasili od profanacije i da bi izbegli spaljivanja na lomačama od strane Inkvizicije. U ovoj se nauci nalaze maksimalni ključevi i čista spoznaja koja dozvoljava da se prođe „Uzak Put“, o kom nam je govorio Isus Hristos. 

Radna umetnost koja omogućava pretvaranje, posredstvom igničke (vatrene) vlage, starih metala u Filozofski Merkur i Pitko Zlato.

Na latinskom (ALCHIMIA), reč je napisana na sledeći način: Ars laboriosa convertens humiditate ignea metalain mercuris.

 
 

 


Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z