Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Stablo Života je Biće i predstavljeno je u našem fizičkom telu preko kičme; njegova kobna senka jeste JA (Ego). Ljudi smatraju senke kao realnost
VOPUS | Gnoza

Alhemičari (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z


Alhemičari
 Alhemičari – oni koji rade u Nauci Velikog Dela. Nekoliko velikih alhemičara: Paracelsus, Albert Veliki, Antoine Lavoisier (1734-1794), Arnold de Villanueva, Blavatsky, Cagliostro, Fulcanelli, Geber (Abu Musa Yabir Al Sufi, prvi koj je uneo u Evropu neke alhemijske tajne), Honks Roger, Nicolas Flamel, Raymundo Lulio, Bernard de Trevisano (1406-1490)- sa 76 godina starosti uspeo je stvoriti Kamen; Ripley, Saint Germain, Sveta Teresa de Jesus, Sveti Toma d΄Aquino, Sedivogius, Basil Valentin, Avicenna (Abu-Ali al Osen ben Abadia Ibn Sina, persijski filozof koji je napisao razna dela, poznata u Evropi), itd.
 

 


Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z