Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Slobodna esencija poklanja nam intimnu lepotu; iz ove lepote zrači potpuna sreća i prava ljubav
VOPUS | Gnoza

Aker (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z


Aker
(Akér) Stražar Prve kapije Podzemnog sveta. U obliku dva uporedna lava, bio je zadužen da otvori vrata zemlje kako bi Duša Inicijata i Ra (Njegovo unutrašnje Sunce) prošli kroz Podzemne svetove i da spoznaju misterije koje u ovima postoje. Gnostička metafizička doktrina objašnjava činjenicu da «Devet stepeni Majstorstva» koje treba preći na Drugu Planinu, to su ustvari svesna spuštanja u Devet Danteovih Krugova. Prema tome, Aker, sa likom dvostrukog lava, univerzalnog simbola Zakona, postaje stražar onoga što gnostičari nazivaju «Tajna Ambisa».
 

 


Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z