Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Čini dobra dela da bi ti se brisali dugovi (pred Božjim sudom)
VOPUS | Gnoza

Ain Soph Aur (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z


Ain Soph Aur
Svaki Univerzum iz Beskonačnog Prostora poseduje svoje sopstveno Centralno Sunce i zbir ovih Spiritualnih (Duhovnih) Sunaca stvaraju Ain Soph Aur, Protokosmos, Solarnu Apsolutnost.
Solarna Apsolutnost je sastavljena od mnogobrojnih Duhovnih Sunaca, Transcendentalnih, Božanskih.
Emanacija “Svemilostive i Svete naše Solarne Apsolutnosti” naziva se, kako kaže Helena P. Blavatsky,   Veliki Dah (OKIDANOK), koji je sam sebi duboko nepoznat.
 

 


Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z