Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Čini dobra dela da bi ti se brisali dugovi (pred Božjim sudom)
VOPUS | Gnoza

Agni (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z


Agni
U hinduskoj mitologiji to je Sin Neba i Zemlje. Oličava vatru koja se postavlja između Bogova i ljudi. Manifestuje se na nebu kao Sunce, u vazduhu kao munja i na zemlji kao svetlost. Kaže se da poseduje milion očiju koje brinu i čuvaju one koji ga invociraju (dozivaju).

Elementalan Bog Vatre, obnavlja vatrene moći Sedam Tela, posredstvom svake od Glavnih Misterija.


 


Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z