Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Znanje i razumevanje nisu ista stvar. Prvo od njih pripada umu, drugo pripada srcu
VOPUS | Gnoza

Aeon (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z


Aeon
Aeoni su atomske supraosetljive oblasti koje se međusobno prožimaju ali se ne poklapaju. Postoji 13 aeona: prvi Aeon - Malkuth; drugi Aeon - Jesod; treći Aeon - Hod, Astralni svet; četvrti Aeon - Netzach; peti Aeon - Tipheret; šesti Aeon - Geburah; sedmi Aeon - Atmanov svet; osmi Aeon - Binah; deveti Aeon - Chokmah; deseti Aeon - Kether; jedanaesti Aeon - Ain Soph Aur; dvanaesti Aeon - Ain Soph; trinaesti Aeon - Ain, Apsolutnost, Nemanifestujući, Sat, Seitet.
 

 


Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z