Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Znanje i razumevanje nisu ista stvar. Prvo od njih pripada umu, drugo pripada srcu
VOPUS | Gnoza arrow Rečnici

Bog ili Biće (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z


Bog ili Biće
(Jah-Hovah) Bog Otac-Majka u nama. To je Armija Glasa, Velika Reč, Verbum, Kolektivitet Dhyan Choan-a, Anđeli, Arhanđeli. Svaki čovek koji dostgne savršenstvo, pripadaće, iz ovog razloga, Nebeskim policijama sastavljenim od Budaša Kompasije (Samilosti), Richis-Prajapati planetarni Duhovi, Elohim, itd. Bog je poznat kao Intiman, Allah, Tao, Zen, INRI, Brahatman, Istina, Biće. Na grčkom, bog je Theo, na latinskom Deus, na sanskritskom Div ili Deva, reč čiji je prevod anđeo ili anđeli. To je prava armija koja treba da se usavrši i da se integriše. Biće ima mnogo delova i bilo bi potrebno puno tomova da bi govorili o njima i njihovom delovanju.
 

 


Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z